eGENTIC GmbH
Am Unisys-Park 1
65843 Sulzbach/Ts.

eGENTIC GmbH is ingeschreven bij de rechtbank Frankfurt am Main onder het handelsregister nummer HRB 80853 en wordt vertegenwoordigd door de directeuren Héctor Martinez, Henning Munte en Tobias Kratz. eGENTIC GmbH is geregistreerd onder het btw-nummer DE215956112.

In geval van verzoeken kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar info@egentic.com of door het contactformulier in te vullen.

Auteursrecht:
eGENTIC GmbH is de eigenaar van het auteursrecht op alle bewoordingen, teksten, afbeeldingen, evenals de lay-out, HTML-code en alle verdere scripts. Elk gebruik van enig auteursrecht vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van het auteursrecht.

Handelsmerken:
eGENTIC is een geregistreerd handelsmerk. Normaal gesproken worden merken en handelsmerken niet als zodanig aangeduid. Het ontbreken van dergelijke aanduidingen betekent niet dat het een kwestie is van een vrije naam in termen van merkrechten.