eGENTIC GmbH:n tietosuojakäytäntö

Tietosuoja on meille, eGENTIC GmbH - (jäljempänä "eGENTIC/me"), Am Unisys-Park 1, 65843 Sulzbach/Ts., tärkeä asia. Saksa, jota edustavat toimitusjohtajat Henning Munte, Tobias Kratz ja Héctor Pastor Martinez.

Vastuullisena elimenä haluamme ilmoittaa sinulle henkilötietojen keräämisen, tallentamisen, siirtämisen ja/tai käytön luonteesta, laajuudesta ja tarkoituksesta EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti. Voit tavoittaa meidät milloin tahansa postiosoitteemme lisäksi sähköpostitse seuraavasta osoitteesta: info@egentic.com.

Voit tavoittaa tietosuojavastaavamme osoitteesta: datenschutz@egentic.com.

Tällä ilmoituksella ilmoitamme sinulle tarjouksemme tietosuojaan liittyvistä näkökohdista, erityisesti:

  • henkilötietojesi keräämisestä ja säilyttämisestä,
  • henkilötietojesi toimittamisesta ja käytöstä sekä
  • oikeuksistasi.

1. Mitä henkilötietoja keräämme ja säilytämme

Kun käytät verkkosivustoamme täyttämällä yhteydenottolomakkeen ja/tai ottamalla meihin yhteyttä ja/tai pelkästään vierailemalla verkkosivustollamme, voimme kerätä henkilötietoja seuraavasti:

  • Keräämme ja käsittelemme ainoastaan henkilötietoja, jotka annat meille itse ottamalla meihin yhteyttä tietosi perusteella, erityisesti lähettämällä meille sähköpostia. Kerättyihin henkilötietoihin voivat sisältyä erityisesti seuraavat yksilöidyt tiedot: Nimi, etunimi, puhelinnumero, yritys ja sähköpostiosoite sekä mahdollisesti muita antamiasi tietoja. eGENTIC ei kerää tietojasi muulla tavoin.
  • Henkilökohtaiset tiedot, joita voidaan kerätä sivustollamme vierailusi aikana, mukaan lukien mutta ei rajoittuen tietomäärään, sijainti- ja aikatietoihin, IP-osoitteisiin ja muihin tietokoneen käytön kautta annettuihin viestintätietoihin.

Edellä mainittujen tietojen lisäksi voidaan tallentaa myös muita tietoja, kuten paikalliset kellonajat, aikavyöhykkeet ja käyttötiedot.

Lisäksi tilastotietoja voidaan kerätä ja käyttää, kun vierailet verkkosivustollamme. Tilastotietoja ovat esimerkiksi tiedot tietyn Internet-selaimen käytöstä ja sen mallista.

2. Miten ja miksi me käsittelemme ja välitämme henkilötietojasi ja mihin niitä käytetään.

Siltä osin kuin olet antanut meille henkilötietoja, erityisesti lähettämällä meille sähköpostia, käytämme näitä tietoja vain pyytämäsi palvelun sekä siihen liittyvän teknisen hallinnon käsittelyyn; tässä yhteydessä haluamme huomauttaa, että käytämme antamiasi henkilötietoja mainossähköpostien lähettämisen yhteydessä ja/tai käyttäessämme yhteydenottolomaketta luodaksemme ja tallentaaksemme sinut yhteystieto-ohjelmamme yhteystiedoksi (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b, f alakohta). Emme kerää muita henkilötietoja suoraan sinulta.

Henkilötietojasi voi toimittaa meille myös yksi yhteistyökumppaneistamme, jonka verkkosivustolle olet rekisteröitynyt ja jonka verkkosivustolla olet antanut nimenomaisen suostumuksesi saada mainossähköposteja (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta).

Mainossähköpostin lähettämisen yhteydessä saatamme silloin tällöin joskus käyttää mahdollisuutta lähettää sinulle mainoksia sähköpostitse antamaasi sähköpostiosoitteeseen. Mainonta sisältää kolmannen osapuolen tuotteita (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta).

Henkilötietojesi käsittely voi johtua myös mahdollisesta oikeuksien käyttämisestä (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c ja f alakohta), kuten tämän tietosuojakäytännön kohdassa 5 todetaan
Lisäksi henkilötietojasi voidaan luovuttaa tapauksissa, joissa meillä on lakisääteinen velvollisuus tehdä niin (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c alakohta) tai jos se on tarpeen muiden oikeuksien/vaateiden toteuttamiseksi tai oikeudellista puolustusta varten, jos ja siltä osin kuin se perustuu järjestäjän tai muiden kolmansien osapuolten oikeutettuihin etuihin (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta). Sama pätee, jos liiketoiminta ja/tai omaisuuserät ostetaan tai myydään (myös osittain), jos kolmas osapuoli ottaa haltuunsa liiketoimintamme, jos maksukyvyttömyysmenettely aloitetaan tai jos menettely hylätään varojen puuttumisen vuoksi (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta).

Sähköpostiosoitetta ei luovuteta kolmansille osapuolille mainostarkoituksiin. Voit tietenkin milloin tahansa vastustaa mainossähköpostien lähettämistä. Vastaavasta peruutusoikeudesta on kerrottu tämän tietosuojakäytännön kohdassa 5.

3. Missä ja kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi ja minne tietosi voidaan viedä.

a) Tallennamme henkilötietosi Euroopan talousalueella. Tietoja ei tallenneta eikä siirretä kolmansiin maihin.
b) Jos poistamista tai estämistä ei tapahdu käyttämiesi oikeuksien mukaisesti, joita voit tarkastella kohdassa 5, tietojasi säilytetään pysyvästi edellä mainittuja tarkoituksia varten. Kun olet peruuttanut suostumuksesi tietojenkäsittelyyn ja/tai ilmoittanut vastustavasi sitä, siirrämme sinut niin sanottuun estolistaan.

Tämä tarkoittaa, että emme enää käytä henkilötietojasi markkinointitarkoituksiin emmekä jaa niitä. Säilytämme tietojasi vain oikeudellisia tarkoituksia varten (esim. todistamisvelvoitteet, vaatimusten puolustaminen ja esittäminen jne.) ja poistamme ne neljän vuoden kuluttua, ellei ole pakottavia syitä olla tekemättä niin tai jos muut syyt sallivat vastaavan tietojenkäsittelyn, esimerkiksi uudistetun suostumuksen perusteella.

Lisäksi toimimme samalla tavalla, jos emme enää käytä henkilötietojasi 24 kuukauteen, eli emme enää omiin markkinointitarkoituksiimme emmekä asiakkaidemme markkinointitarkoituksiin.

4. Henkilötietojesi suojaaminen

Ryhdymme asianmukaisiin varotoimiin - hallinnollisiin/organisatorisiin, teknisiin ja fyysisiin - suojellaksemme henkilötietojasi katoamiselta, varkaudelta, väärinkäytöltä, luvattomalta käytöltä, luvattomalta luovuttamiselta, luvattomalta muuttamiselta ja tuhoamiselta. Tietojasi suojataan erityisesti pääsynvalvonnan (palvelimien turvallinen sijainti, johon pääsy myönnetään vain määritellyn turvallisuusmenettelyn mukaisesti), pääsynvalvonnan (tiedonsiirron 128-bittinen salaus, työntekijöiden yksilöllinen salasanan, valikon ja valtuutuksen määrittäminen, nykyiset virusohjelmistot), pääsynvalvonnan (työntekijöiden yksilöllinen pääsyoikeus henkilökohtaisten tilien kautta, tunnistus- ja todennusvaatimukset), siirron valvonta (jatkuva valvonta ja tiedotus valtuutetuille henkilöille, tietojen paikallinen tallentaminen kielletty, kaikkien tietojen viennin ja siirron kirjaaminen), syötön valvonta (tilipohjainen todentaminen, kirjaaminen aikaleiman ja isäntäkoneen mukaan), tilausten valvonta (toimitusjohtajan ja tietosuojavastaavan jatkuva valvonta, selkeä sopimusmuotoilu suhteessa BDSG:n 11 §:n ja Art. 28 yleisen tietosuoja-asetuksen vaatimukset koordinoidusti tietosuojavastaavan kanssa). Art. 28 GDPR koordinoidusti tietosuojavastaavan ja johdon kanssa) ja saatavuuden valvonta (isännöitsijän yleiset turvatoimet [UPS, Halon-kaasujärjestelmä jne.], varmuuskopioitu suoratoisto muihin isännöitsijän yleisiin turvatoimiin [esim. UPS, Halon-kaasujärjestelmä jne.], varmuuskopioitu suoratoisto muihin paikkoihin [kaikki turvatoimet ks. pääsynvalvonta] joka yö, peilaus kahdelle ylimääräiselle kiintolevylle, virustorjuntaohjelmat).

Näistä varotoimenpiteistä huolimatta emme voi taata verkkosivustollamme tapahtuvan tiedonsiirron turvallisuutta, koska Internet on luonteeltaan epävarma. Näin ollen kaikki tiedonsiirtosi verkkosivustollemme tapahtuu omalla vastuullasi.

5. Mihin sinulla on oikeus

Artiklan mukaisesti. 15 GDPR:n mukaisesti sinulla on oikeus saada milloin tahansa tietoja sinusta tallennetuista tiedoista, mukaan lukien tietojesi alkuperä ja vastaanottajat sekä tietojenkäsittelyn tarkoitus.

Sinulla on myös oikeus pyytää meitä milloin tahansa korjaamaan sinua koskevat epätarkat henkilötiedot (GDPR 16 artikla). Voit pyytää käsittelyn rajoittamista, jos jokin tietosuoja-asetuksen artiklassa luetelluista edellytyksistä täyttyy. 18 (1) GDPR:n mukaisia edellytyksiä, esimerkiksi jos kiistät henkilötietojesi paikkansapitävyyden.

Lisäksi sinulla on oikeus peruuttaa henkilötietojesi käsittelyä varten annettu suostumus tai annetut suostumuslausunnot tulevaisuutta varten (yleinen tietosuoja-asetus, 7 artikla). Tällainen peruuttaminen ei kuitenkaan vaikuta siihen asti suoritettujen käsittelytoimien laillisuuteen.

Lisäksi sinulla on oikeus pyytää, että toimitamme meille toimitetut henkilötiedot sellaisessa muodossa, että ne voidaan siirtää toiselle taholle (yleisen tietosuoja-asetuksen 20 artikla).

Artiklassa säädetyin edellytyksin. 21 para. 1, 2 ja 2 kohdan ja 21 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti. 3 yleisen tietosuoja-asetuksen 21, 21 ja 3 kohdan mukaisesti voit vastustaa tietojenkäsittelyä erityiseen tilanteeseesi liittyvillä perusteilla.

Lisäksi sinulla on oikeus vaatia tietojesi poistamista ja oikeus tulla unohdetuksi tietosuojalainsäädännön art. 17 GDPR:N MUKAISESTI. Jos lakisääteiset vaatimukset täyttyvät, ryhdymme toimenpiteisiin myös ilman vastaavaa pyyntöäsi ja poistamme henkilötietosi.

Jos haluat käyttää edellä tässä osiossa mainittuja oikeuksiasi, ota meihin yhteyttä osoitteeseen eGENTIC GmbH, c/o Talk2 GmbH, Rheinstrasse 22, 64283 Darmstadt, Saksa, tai seuraavaan sähköpostiosoitteeseen:

Lisäksi on mahdollista tehdä valitus eGENTIC GmbH:sta vastaavalle valvontaviranomaiselle, Hessenin tietosuojavaltuutetulle (Gustav-Stresemann-Ring 1, 65189 Wiesbaden, PL 31 63, 65021 Wiesbaden, Saksa) tai muulle valvontaviranomaiselle.

6. Palvelimen lokitiedostot

Internet-sivuston tarjoaja kerää ja tallentaa automaattisesti tietoja niin sanottuihin palvelimen lokitiedostoihin. Selain lähettää nämä automaattisesti meille. Näitä tietoja ovat selaimen tyyppi/selaimen versio, käytetty käyttöjärjestelmä, lähettäjän URL-osoite, yhteyttä käyttävän tietokoneen isäntänimi ja palvelinpyynnön ajankohta. Näitä tietoja ei voida yhdistää tiettyyn henkilöön. Näitä tietoja ei myöskään yhdistetä muihin tietolähteisiin. Jos on konkreettisia viitteitä laittomasta käytöstä, pidätämme oikeuden tarkistaa nämä tiedot jälkikäteen.

7. Microsoft Teamsin käyttö

Käytämme Microsoft Teams -työkalua (jäljempänä "MS Teams") neuvottelupuhelujen, verkkokokousten, videokonferenssien ja/tai webinaarien (jäljempänä "verkkokokoukset") järjestämiseen. MS Teams on Microsoft Ireland Operations Limitedin, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Irlanti, palvelu.

a) Mitä tietoja käsittelet
Kun käytät MS Teamsia, käsitellään erityyppisiä tietoja. Tietojen laajuus riippuu myös siitä, mitä tietoja annat ennen verkkokokoukseen osallistumista tai sen aikana.
Seuraavia henkilötietoja käsitellään:

Käyttäjätiedot: etunimi, sukunimi, puhelin (valinnainen), sähköpostiosoite, salasana (jos kertakirjautumista ei käytetä), profiilikuva (valinnainen), osasto (valinnainen).

Kokousmetatiedot: Kokouksen tiedot: Aihe, kuvaus (valinnainen), osallistujien IP-osoitteet, laite-/laitteistotiedot.

Tallenteiden osalta (valinnainen): Video-, ääni- ja esitystallenteet, tekstitiedosto verkkokokouskeskustelusta.

Puhelimella soitettaessa: tiedot saapuvan ja lähtevän puhelun numerosta, maasta, alku- ja loppuajasta.

Tarvittaessa voidaan tallentaa muita yhteystietoja, kuten laitteen IP-osoite. teksti-, ääni- ja videotiedot: Sinulla voi olla mahdollisuus käyttää verkkokokouksessa chat-, kysymys- tai kyselytoimintoja. Tällöin tekemiäsi tekstimerkintöjä käsitellään, jotta ne voidaan näyttää verkkokokouksessa ja tarvittaessa tallentaa. Videon näyttämisen ja äänen toistamisen mahdollistamiseksi päätelaitteesi mikrofonin ja päätelaitteen mahdollisen videokameran tietoja käsitellään vastaavasti kokouksen aikana. Voit itse sammuttaa tai mykistää kameran tai mikrofonin milloin tahansa MS Teams -sovellusten kautta.

Jotta voit liittyä verkkokokoukseen tai päästä kokoushuoneeseen, sinun on annettava vähintään nimesi tiedot.

b) Käsittelyn laajuus
Käytämme MS Teamsia verkkokokousten järjestämiseen. Jos haluamme nauhoittaa verkkokokouksia, kerromme siitä avoimesti etukäteen ja pyydämme tarvittaessa suostumuksen. Tallentamisen tosiasia näkyy sinulle myös MS Teams -sovelluksessa.

Jos se on tarpeen verkkokokouksen tulosten kirjaamista varten, kirjaamme keskustelun sisällön. Yleensä näin ei kuitenkaan tehdä.
Verkkoseminaareissa saatamme myös käsitellä webinaarin osallistujien esittämiä kysymyksiä webinaarien tallentamista ja seurantaa varten.
Jos olet rekisteröitynyt MS Teams -palvelun käyttäjäksi, verkkokokousten raportit (kokouksen metatiedot, puhelimitse soittamista koskevat tiedot, webinaarien kysymykset ja vastaukset, webinaarien kyselytoiminto) voidaan tallentaa MS Teams -palveluun enintään yhden kuukauden ajaksi.

22 GDPR:n tarkoittamaa automaattista tietojenkäsittelyä ei käytetä.

c) Tietojenkäsittelyn oikeusperustat
Tietojenkäsittelyn oikeusperusta verkkokokouksia järjestettäessä on Art. 6 para. 1 lit. b) GDPR, sikäli kuin tapaamiset toteutetaan sopimussuhteiden yhteydessä.
Lisäksi suostumuksesi on käsittelyn oikeusperuste art. 6 (1) a) GDPR.

d) Tietojen vastaanottaja/tiedonsiirto
Henkilötietoja, joita käsitellään verkkokokouksiin osallistumisen yhteydessä, ei lähtökohtaisesti luovuteta kolmansille osapuolille, ellei niitä ole nimenomaisesti tarkoitus luovuttaa. Huomaa, että verkkokokousten sisältö, samoin kuin henkilökohtaisten kokousten sisältö, on usein tarkoitettu nimenomaan tietojen välittämiseen asiakkaille, potentiaalisille asiakkaille tai kolmansille osapuolille, ja siksi se on tarkoitettu jaettavaksi.
Muut vastaanottajat: MS Teamsin palveluntarjoaja saa välttämättä tiedon edellä mainituista tiedoista, mikäli siitä määrätään MS Teamsin kanssa tekemämme tilausten käsittelysopimuksen yhteydessä.

e) Tietojen käsittely Euroopan unionin ulkopuolella
MS Teams on Yhdysvalloissa sijaitsevan toimittajan tarjoama palvelu. Henkilötietojen käsittely tapahtuu siten myös kolmannessa maassa eli Euroopan unionin (EU) tai Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen (ETA) sopimusvaltioiden ulkopuolella. Olemme tehneet MS Teams -palvelun tarjoajan kanssa tilaustenkäsittelysopimuksen, joka täyttää art. 28 DSGVO:N VAATIMUKSIA.

Lisäksi MS Teams on niin sanottujen EU:n vakiosopimuslausekkeiden tekemisen myötä sitoutunut noudattamaan tietosuojatasoa, joka vastaa pääosin eurooppalaista tasoa.

f) Oikeutesi rekisteröidynä
Oikeutesi rekisteröidynä löytyvät tämän tietosuojakäytännön kohdasta 5.

g) Tietojen poistaminen
Poistamme henkilötiedot yleensä silloin, kun niitä ei enää tarvitse säilyttää. Tarve voi olla olemassa erityisesti silloin, kun tietoja tarvitaan edelleen sopimusperusteisten palvelujen suorittamiseen tai jotta voidaan tarkistaa ja myöntää tai torjua takuu- ja mahdollisesti takuuvaatimuksia. Lakisääteisten säilytysvelvoitteiden tapauksessa tietojen poistamista harkitaan vasta kyseisen säilytysvelvoitteen päätyttyä.

h) Valitusoikeus
Sinulla on oikeus tehdä valitus henkilötietojen käsittelystämme edellä kohdassa 5 mainitulle tietosuojaa valvovalle viranomaiselle.

8. Käyttötiedot ja evästeet
Voit tarkastella Internet-sivujamme antamatta henkilötietoja. Kun vierailet sivuillamme, kerätään kuitenkin tiettyjä teknisiä tietoja, niin sanottuja käyttötietoja. Lisäksi saatamme asettaa yhden tai useampia evästeitä, joista haluamme myös ilmoittaa sinulle.

a) Käyttötiedot:
Kun vierailet verkkosivustollamme, tallennamme oletusarvoisesti vain verkkosivuston, jolta olet siirtynyt tarjoukseemme, Internet-palveluntarjoajasi nimen, verkkosivustot, joilla olet vieraillut Internet-tarjonnastamme, sekä vierailusi päivämäärän ja keston. Saadut tiedot ovat täysin anonymisoituja.IP-osoitteesi ja aikaleima tallennetaan myös turvallisuussyistä ja niitä käytetään sisäisiin tarkoituksiin.
IP-osoite on konekohtainen tunniste, joka antaa tietoa Internet-yhteyteen käytetystä tietokoneesta tai verkkokyselyhetkellä käytetystä Internet-yhdyskäytävästä. Termi aikaleima viittaa määritellyssä muodossa olevaan arvoon, joka määrittää tapahtumalle (esimerkiksi viestin lähettämiselle tai vastaanottamiselle, tietojen muuttamiselle jne.) ajan. Aikaleiman tarkoituksena on tehdä ihmisille tai tietokoneille selväksi, milloin mitäkin tapahtumia on tapahtunut.

b) Evästeet:
aa. Käytämme Internet-sivujemme yhteydessä niin sanottuja evästeitä. Nämä ovat pieniä tiedostoja, jotka tallennetaan kiintolevyllesi ja joihin tallennetaan tiettyjä tietoja, jotka evästeen asettanut palvelin voi lukea uudelleen. Voimme käyttää niin sanottuja istuntoevästejä, jotka poistuvat automaattisesti heti, kun suljet selainikkunan, sekä evästeitä, joiden kesto on pidempi. Evästeisiin tallennettuja tietoja voivat olla erityisesti kirjautuminen (vierailusi, kun kirjaudut sisään), vierailusi päivämäärä ja kellonaika, evästeen numero ja sen verkkosivuston URL-osoite, josta saavuit tarjoussivuillemme.
Evästeiden käyttö mahdollistaa aluksi sen, että voimme tunnistaa sinut. Lisäksi evästeiden avulla voimme mukauttaa tarjoustamme optimaalisesti yksilöllisten tarpeidesi mukaan. Evästeiden avulla voimme myös tallentaa tilastollisesti verkkosivustomme eri sivuilla käyntien tiheyden ja yleisen navigoinnin.
Jos kuitenkin haluat estää evästeiden käytön, selaimesi tarjoaa mahdollisuuden estää uusien evästeiden hyväksymisen ja tallentamisen. Voit käyttää tarjoustamme myös tässä tapauksessa. Jos haluat tietää, miten tämä toimii käyttämässäsi selaimessa, käytä kyseisen selaimen ohjetoimintoa tai ota yhteyttä valmistajaan. Suosittelemme kuitenkin evästeiden sallimista, sillä vain siten voit hyödyntää täysin korkeatasoista käyttömukavuutta, johon jatkuvasti pyrimme.
bb. SalesViewer®-teknologian käyttö: SalesViewer® GmbH:

This website uses SalesViewer® technology from SalesViewer® GmbH on the basis of the website operator’s legitimate interests (Section 6 paragraph 1 lit.f GDPR) in order to collect and save data on marketing, market research and optimisation purposes.

In order to do this, a javascript based code, which serves to capture company-related data and according website usage. The data captured using this technology are encrypted in a non-retrievable one-way function (so-called hashing). The data is immediately pseudonymised and is not used to identify website visitors personally.
Voit milloin tahansa vastustaa tietojen keräämistä ja tallentamista tulevaisuudessa klikkaamalla tätä linkkiä https://www.salesviewer.com/opt-out by SalesViewer® tällä verkkosivustolla tulevaisuudessa.
Tämä asettaa laitteellesi tätä verkkosivustoa koskevan kieltävä evästeen. Jos haluat poistaa evästeet tässä selaimessa, sinun on napsautettava tätä linkkiä uudelleen.

Evästeiden poistaminen:

Käyttäjänä voit milloin tahansa päättää, mitkä evästeet haluat hyväksyä tai poistaa. Voit tehdä tätä koskevat yksilölliset asetukset itse suoraan Internet-selaimesi asetuksista.

Evästeiden hallinnan vaiheet vaihtelevat sen mukaan, mitä selainta käytät Internetissä. www.meine-cookies.org -sivuston ylläpitäjät ovat laatineet ajantasaiset ohjeet, joista näet, miten voit toimia vaihe vaiheelta:

9. Alaikäiset

Tätä sivustoa ja sen tietosuojakäytäntöä ei ole suunnattu alaikäisille. Alaikäisten henkilötietoja ei tietoisesti kerätä, käytetä ja/tai luovuteta.


This website uses SalesViewer® technology from SalesViewer® GmbH on the basis of the website operator’s legitimate interests (Section 6 paragraph 1 lit.f GDPR) in order to collect and save data on marketing, market research and optimisation purposes.


In order to do this, a javascript based code, which serves to capture company-related data and according website usage. The data captured using this technology are encrypted in a non-retrievable one-way function (so-called hashing). The data is immediately pseudonymised and is not used to identify website visitors personally.


The data stored by Salesviewer® will be deleted as soon as they are no longer required for their intended purpose and there are no legal obligations to retain them.

The data recording and storage can be repealed at any time with immediate effect for the future, by clicking on https://www.salesviewer.com/opt-out in order to prevent SalesViewer® from recording your data. In this case, an opt-out cookie for this website is saved on your device. If you delete the cookies in the browser, you will need to click on this link again.